logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje Program ,,Aktywny samorząd’’ – Moduł II - ,,Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym’’ finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie miasta Białystok, które kontynuują naukę na poziomie wyższym lub w szkołach policealnych. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do kosztów czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona