logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wymagania:

1.Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań powinien być pracownikiem Instytutu Chemii UwB i posiadać dyplom magistra lub doktora na kierunku chemia;
2. Kandydat powinien posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz swobodną komunikację.
3. Kandydat powinien dysponować doświadczeniem naukowym kluczowym dla realizacji projektu, w tym doświadczenie:

a) stanowisko nr 1 – dotyczące syntezy i analizy organicznej obejmujące i) pracy ze związkami azotu, głównie aminami i aminokwasami; ii) metod sprzęgania aminokwasów; iii) analizy związków organicznych, głównie amin, iv) pracy z kompleksami

b) stanowisko nr 2 – dotyczące chromatograficznych metod analizy związków optycznie czynnych (praca z kolumnami z chiralnym wypełnieniem): HPLC, GC, GCMS

c) stanowisko nr 3 – dotyczące metod analizy związków koordynacyjnych, w tym FT-IR, TG-DTA

 

Typ konkursu NCN: SONATA
Termin składania ofert: 9.10.2015, 17:00 - stanowisko nr 1; 17.10.2015, 17:00 - stanowisko nr 2 i 3
Forma składania ofert: mail: a.nodzewska@uwb.edu.pl
Warunki zatrudnienia: umowa o dzieło na okres realizacji projektu

a) stanowisko nr 1 – od 12.10.15 do końca trwania projektu

b) stanowisko nr 2 – 18 mies.

c) stanowisko nr 3 – 10 mies.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona