logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zapraszamy na otwarte spotkanie z dr. Aleksandrem Temkinem, prezesem Stowarzyszenia Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. Spotkanie będzie poświęcone konsekwencjom procedowanej obecnie przez Sejm RP nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawy 2.0) dla uniwersytetów regionalnych. Stowarzyszenie KKHP działa na rzecz zabezpieczenia praw uczelni regionalnych w nowej ustawie i aktywnie uczestniczy zarówno w pracach legislacyjnych, jak też innych, społecznych działaniach na rzecz uczelni regionalnych.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 maja 2018 r., w godzinach 16:00-18:00, w auli budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 w Białymstoku.

Organizatorami spotkania są:
Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku,
ZPiPB "Bibliotekarze Polscy" Uniwersytetu w Białymstoku,
NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu w Białymstoku.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona