logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją projektu badawczego „Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steroidowych sapogenin” realizowanego w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych, Instytutu Chemii, Uniwersytetu w Białymstoku, finansowanego przez NCN w ramach konkursu OPUS 9, poszukujemy 2 osób do pracy w projekcie badawczym w zakresie syntezy organicznej. 

Forma zatrudnienia: stypendium naukowe

Wymagania:

  •  ukończone studia I lub II stopnia na kierunku: chemia
  • udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym w  zakresie syntezy organicznej
  • dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej i prezentację wyników badań
  • umiejętność samodzielnego planowania i wykonania prac w laboratorium oraz opracowania uzyskanych wyników
  • silna motywacja do pracy naukowej, otwartość na nowe technologie, chęć zdobywania nowych umiejętności i samokształcenia
  • predyspozycje do pracy zespołowej

Opis zadań:

 

Synteza układu spirosolanu z diosgeniny.

Synteza analogów solanidyny.

 

Termin składania ofert: 15 grudnia 2015, 00:00

Forma składania ofert: osobiście, za pomocą poczty lub e-mailowo

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: Stypendium 1000 PLN miesięcznie.

Planowany okres wypłacania stypendium: 01.01.2016 r. – 31.12.2018 r.

Dodatkowe informacje:

Osoba do kontaktu:

prof. dr hab. Jacek W. Morzycki

e-mail: morzycki@uwb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Zakład Chemii Produktów Naturalnych, p. 1089

 

Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV kandydata,

• odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów

• potwierdzenie o przyjęciu na studia magisterskie lub doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku

• syntetyczny autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej wraz z wykazem dorobku naukowego,

• dane kontaktowe do pracownika naukowego z którym kandydat współpracował, np. promotora pracy dyplomowej

 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć na adres:

Prof. dr hab. Jacek W. Morzycki, Uniwersytet w Białymstoku,  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Zakład Chemii Produktów Naturalnych, Kampus UwB, 15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1K, p. 1089

lub w formie elektronicznej na adres: morzycki@uwb.edu.pl

W formie elektronicznej prosimy o przesyłanie wszelkich dokumentów w formacie pdf.

Tytuł wiadomości prosimy utworzyć według schematu „Imię_Nazwisko_Opus9”

 

Procedura rekrutacyjna będzie przeprowadzona zgodnie z regułami ustalonymi przez NCN, znajdujące się w uchwale Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

 

W treści wiadomości proszę o umieszczenie następującej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.)

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, iż Państwa zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona