logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Nazwa jednostki: Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku – Białystok

Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

1) ukończone studia I lub II stopnia na kierunku: chemia
2) udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym w zakresie syntezy organicznej
3) dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej i prezentację wyników badań
4) umiejętność samodzielnego planowania i wykonania prac w laboratorium oraz opracowania uzyskanych wyników
5) silna motywacja do pracy naukowej,
6) otwartość na nowe technologie,
7) chęć zdobywania nowych umiejętności i samokształcenia
8) predyspozycje do pracy zespołowej

Opis zadań: prowadzenie badań naukowych w obszarze chemii selena- analogów steroidowych

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 20 października 2017, 09:00

Forma składania ofert: osobiście, e-mail

Warunki zatrudnienia:

• szczegółowe CV kandydata,
• wykaz publikacji oraz prezentacji na konferencjach
• odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów
• potwierdzenie o przyjęciu na studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: gierdas@uwb.edu.pl 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej w dniu 23 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 27 października 2017 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona