logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją projektu badawczego „Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków” realizowanego w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych, Instytut Chemii, Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Uniwersytetu w Białymstoku, finansowanego przez NCN, poszukujemy 1 osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie syntezy organicznej i polimerów.

 

Nazwa stanowiska: pracownik naukowo-techniczny/specjalista/stażysta/
Wymagania:

- tytuł magistra chemii lub technologii chemicznej

- doświadczenie w syntezie organicznej lub syntezie polimerów

- znajomość języka angielskiego

- umiejętność pracy zespołowej

 

Opis zadań:

Temat badań: Polimery termoczułe na bazie związków naturalnych.

Synteza organiczna nowych monomerów, czynników przeniesienia łańcucha oraz polimeryzacje z zastosowaniem techniki RAFT.

Analiza fizykochemiczna związków organicznych oraz polimerów z wykorzystaniem FT-IR, NMR, Ramana, TGA, DSC, GPC, UV-Vis, SEM, TEM i innych.

Przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych.

Udział w spotkaniach zespołu badawczego.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 2017-10-11 00:00

Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w projekcie na okres 12 miesięcy na stanowisku naukowo-technicznym.

Data rozpoczęcia prac w projekcie: 1 listopad 2017

Minimalny okres pobierania wynagrodzenia – 12 miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do kierownika projektu dr hab. Agnieszki Z. Wilczewskiej następujących dokumentów:

- Życiorys (CV) z listem motywacyjnym
- Listę dotychczasowego dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych oraz konferencji.
 

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: agawilczuwb@gmail.com

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".
 

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej w dniu 12 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 18 października 2017 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona