logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Celem projektu jest testowanie hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła (heat dissipation limitation hypothesis; HDL). Hipoteza ta sugeruje, że wydolność budżetów energetycznych zwierząt ograniczana jest przez zdolność do oddawania produkowanego ciepła, a nie przez ograniczenia w dostępności pokarmu. Ograniczający efekt zdolności do utraty ciepła testowano jak dotąd tylko podczas laktacji, kiedy tempo wydatków energetycznych samic jest największe. Projekt proponuje inne od dotychczasowego podejście do testowania hipotezy HDL - jej weryfikacja polegać będzie na eksperymentalnym manipulowaniu zdolnościami do pozbywania się ciepła przez laktujące samice i testowaniu okoliczności ujawniania się kompromisów (trade-offs) między inwestowaniem w opiekę rodzicielską a funkcjonowaniem układu obronnego. Modelem zwierzęcym w projekcie będą linie myszy laboratoryjnych o niskim (linia L-BMR) lub wysokim (linia H-BMR) metabolizmie podstawowym, które mając taką samą masę ciała i przewodność cieplną, różnią się tempem przetwarzania energii, produkcją metabolicznego ciepła i inwestowaniem w opiekę rodzicielską - cechami kluczowymi dla weryfikacji założeń hipotezy HDL.

 

Cele badawcze projektu osiągnięte zostaną w długoterminowym doświadczeniu składającym się z 3 komplementarnych względem siebie eksperymentów, w których porównywane będą m. in. międzyliniowe różnice w masie ciała, temperaturze ciała, parametrach odpowiedzi obronnej i stresu termicznego, masie narządów wewnętrznych, wysiłku reprodukcyjnym, masie i wielkości miotów oraz tempie wzrostu młodych.

 

Projekt realizowany będzie we współpracy naukowej z grupą badawczą kierowaną przez prof. Johna R. Speakmana (University of Aberdeen, Szkocja), światowej klasy specjalisty w dziedzinie energetyki procesów życiowych drobnych ssaków.

 

Środki finansowe przyznane na realizację projektu zapewniają przyznanie stypendium doktorskiego w wysokości 2000 PLN miesięcznie przez okres od 1.10.2017 r. do 26.02.2020 r.

 

Od Aplikantów oczekujemy:

  • Dyspozycyjności i nadzwyczajnej motywacji do pracy naukowej
  • Szybkiego opanowania szerokiego zakresu technik badawczych (pomiary tempa metabolizmu na poziomie organizmu, metody immunoenzymatyczne, cytometria przepływowa) oraz stosowania ze zrozumieniem analizy statystycznej
  • Ukończonych studiów magisterskich w zakresie nauk biologicznych w terminie do 30.06.2017 r.
  • Biegłej w mowie i piśmie znajomości języka angielskiego.

 

Nabór ma charakter otwarty i będzie prowadzony zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi uchwałą NCN

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_rady_50_2013.pdf

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

1. listu motywacyjnego

2. CV wraz z opisem dotychczasowych osiągnięć

3. listu (bądź listów rekomendacyjnych).

 

Uwaga: Prosimy do dokumentów dołączyć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016 r., poz. 922)".

Korespondencję prosimy kierować na adres: anetak@uwb.edu.pl do dnia 18.08.2017 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona