logo_smalluwb_img_mobileszukaj

KONKURS NA STANOWISKO DLA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ LABORATORIUM

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu badawczego NCN SONATA BIS pn. „Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu” na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, poszukiwana jest jedna osoba do pracy w projekcie dotyczącym: (i) charakterystyki strukturalnej kompleksów enzym-inhibitor oraz (ii) analizy wyselekcjonowanych inhibitorów pod kątem ich aktywności przeciwbakteryjnej oraz cytotoksyczności wobec komórek ludzkich.

 

Nazwa stanowiska: Osoba zarządzająca laboratorium

 

Wymagania:

  • Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych, chemicznych lub pokrewnych.
  • Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu laboratorium badawczym (minimum 3 lata).
  • Udokumentowane doświadczenie w badaniach mikrobiologicznych.
  • Udokumentowane doświadczenie w produkcji i oczyszczaniu białek rekombinowanych na potrzeby badań biofizycznych.
  • Udokumentowane doświadczenie w krystalizacji makromolekuł biologicznych na potrzeby badań strukturalnych.
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Opis zadań:

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby, która będzie odpowiedzialna za funkcjonowanie laboratoriów, w których będzie realizowany projekt badawczy. Dodatkowo, będzie ona uczestniczyć w realizacji zadań badawczych projektu naukowego.

 

Warunki zatrudnienia:

Osoba zatrudniona będzie otrzymywała miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5400 PLN brutto w ramach umowy o pracę przez okres do pięciu lat.

 

Termin składania ofert: 17-05-2019 do godziny 23.59

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do kierownika projektu dr Krzysztofa Brzezińskiego następujących dokumentów:

  • Życiorys (CV) z listem motywacyjnym.
  • Listę dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych oraz konferencji.

 

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

 

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adres: k.brzezinski@uwb.edu.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona