logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w Zakładzie Ekologii Zwierząt Instytut Biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku