logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Główny Urząd Statystyczny już po raz drugi organizuje KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ Z ZAKRESU STATYSTYKI. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2017/2018, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy, uczelnie lub promotorzy, za zgodą autorów,  do 31 października 2018 r. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Sąd Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

I miejsce - nagroda 5.000 zł

II miejsce - nagroda 3.000 zł

III miejsce - nagroda 2.000 zł

Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

I miejsce - nagroda 10.000 zł

II miejsce - nagroda 7.000 zł

III miejsce - nagroda 5.000 zł

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w Konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-ii-edycja/.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona