logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB  ogłasza konkurs na

finansowanie projektów naukowo-badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

 

Projekty naukowo-badawcze powinny być zgodne z zadaniami badawczymi zgłoszonymi przez kierowników poszczególnych Zakładów Instytutów Biologii i Chemii do realizacji w 2015 roku.

Dokumentację wniosków w trzech egzemplarzach proszę składać w sekretariatach Instytutów Biologii i Chemii w terminie do 13 maja 2016 r. do godz. 15.00.

Ewentualne zapytania proszę kierować do dr hab. Joanny Karpińskiej lub do dyrektorów instytutów.

 

Dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB

Prodziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego ds. naukowych

 

Ustala się następujące kalendarium konkursu:

13 maja 2016 – ostateczny termin składania wniosków;

25 maja 2016 – ogłoszenie przez Instytutowe komisje konkursowe list rankingowych;

8 czerwca 2016 – ostateczny termin składania odwołań;

17 czerwca 2016 – ogłoszenie ostatecznej listy zakwalifikowanych do finansowanie projektów.

 

Załączniki do pobrania

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona