logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Prawa Kobiet „Kobieta w rodzinie”, która odbędzie się w dniach 13 - 14 maja 2016 r. w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Kultury, Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1N

 

Konferencja „Kobieta w rodzinie” jest pierwszym projektem Grupy Lokalnej ELSA Białystok, podejmującym temat praw kobiet w środowisku akademickim o zasięgu ogólnopolskim.

Podczas Konferencji przedstawimy:

  • kierunki polityki prorodzinnej,
  • aspekty prawne łączenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym,
  • odbieranie dzieci rodzicom ze względu na problemy ekonomiczne,
  • zagadnienia związane z wejściem kobiety w związek małżeński przed uzyskaniem pełnoletniości,
  • prawa kobiet do godnego porodu.
  • podejmiemy także temat polskiego prawa odnośnie problemu przemocy wobec kobiet.

 

Charakterystyka pierwszego dnia konferencji

W trakcie pierwszego panelu postaramy się przedstawić rolę kobiety w rodzinie z psychologicznego, socjologicznego i społecznego punktu widzenia.
Kolejny panel zostanie poświęcony dyskusji nt. problemu przemocy w rodzinie i ochrony osób krzywdzonych.
Trzeci panel będzie związany z wejściem kobiety w związek małżeński oraz z pracowniczymi uprawnieniami kobiet. Przyjrzymy się także zjawisku przemocy domowej i ochronnej funkcji prawa jej ofiar.

 

Charakterystyka drugiego dnia konferencji

Czwarty panel skupi się na problemie łączenia życia zawodowego i rodzinnego przez kobiety. Postaramy się przeanalizować sytuację prawną pracującej matki.
Tematyka następnego panelu będzie oscylowała wokół problematyki in vitro. Będziemy analizować problem z punktu widzenia prawnego, medycznego i socjologicznego. Postaramy się także odpowiedzieć jaki wpływ ma polityka prowadzona przez państwo na podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka.
Na ostatnim panelu skupimy się na polityce prorodzinnej państwa. Postaramy się przeanalizować kroki podejmowane przez państwo wobec kobiet samotnie wychowujących dzieci, a także spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie środki powinno jeszcze podjąć.

 

Formularz rejestracyjny dla osób chcących uzyskać certyfikat uczestnictwa biernego w konferencji jest zamieszczony na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/870276033095553/
W formularzu została zawarta także możliwość zapisu na przerwę kawową.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona