logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Senat Uniwersytetu w Białymstoku dnia 28 marca 2018 roku przyjął zasady Kodeksu etyki pracownika naukowego opracowane przez Komisję ds etyki w nauce i uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 roku.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym dokumentem.

Uchwała nr 2219 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Kodeksu etyki pracownika naukowego i Kodeks etyki pracownika naukowego

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona