logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym zapraszają na dzień informacyjny pt. "Horyzont 2020 dla społeczeństwa". Spotkanie odbędzie się dnia 19 grudnia 2016 r. w godzina 9:40-15:00, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20,  15-328 Białystok, sala A6 (parter). Zagadnienia, które zostaną poruszone na spotkaniu to: Europa w zmieniającym się świecie, Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa, Granty ERC, Działania Marii Skłodowskiej-Curie, Wspólne Centra Badawcze KE, EURAXESS. Udział w spotkaniu jest bezpłatny ze względu na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rejestracja trwa do 16.12.2016 r.

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://rpkbialystok.pb.edu.pl/119-szkolenia/szkolenia-aktualne/907-infoday-horyzont-2020-dla-spoleczenstwa

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona