logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 

FameLab 2017: ćwiczymy jasność przekazu

Rusza 6. edycja konkursu i programu rozwoju umiejętności komunikacyjnych naukowców, który przygotował już 50 polskich badaczy do sprawnego posługiwania się językiem.

Jasność przekazu, clarity, jest jedną z trzech kategorii oceniania uczestników konkursu. Jest też cnotą, którą naukowcy doskonalą w trakcie warsztatów przygotowujących do wystąpienia – a po ich przejściu staje się ich specjalnością, znakiem firmowym. W trakcie procesu konkursowego uczestnicy oceniani są też w dwóch innych kategoriach: content (zawartość merytoryczną) i charisma (łatwość nawiązania relacji z publicznością). O ile jednak odpowiedzialności za „content” nikt z naukowców zdjąć nie może, a charyzma jest w dużej mierze kwestią osobowości, o tyle „clarity” można szlifować i poprawiać bez końca. A każdy błąd traktować jako nauczkę i okazję do doskonalenia.

Jasność przekazu jest ważna, gdy skomplikowany język nauki chcemy przełożyć na język zrozumiały dla nieprzygotowanego odbiorcy. Naukowcom może sprawiać trudność takie wyważenie słów, by wypowiedź (czy to tekst, czy występ na scenie, czy filmik popularnonaukowy w sieci) była zrozumiała, ale wciąż rzetelna. Tutaj każde słowo się liczy.

Jasność przekazu jest wartością także dla tych naukowców, którzy nie zamierzają w przyszłości zajmować się popularyzacją nauki. Zajmą się badaniami, pracą akademicką – jeśli uważają, że nie muszą doskonalić języka, robią błąd: komisje grantowe, studenci, współpracownicy w zespołach interdyscyplinarnych też cenią sobie jasne, zrozumiałe, komunikaty.

Po konkursie, kiedy zobaczyłam, ze można o nauce rozmawiać jakoś inaczej, stwierdziłam, że ja swój projekt naukowy też napiszę takim innym językiem, takim luźnym. I to zaprocentowało, dostałam grant na badania.” – dr Magdalena Kulma, finalistka FameLab Poland 2016

Być może najlepiej przekonają się o tym ci badacze, którzy wchodzą w kwestie sporne. A nauka to ciągły spór. Jak w każdym sporze, nie wystarczy mieć argumenty, by przekonać do swoich racji. Trzeba umieć je odpowiednio wyrazić.

 

Czym jest FameLab?

Famelab to międzynarodowy konkurs, który zachęca naukowców - naturalnych rzeczników nauki - do zabrania głosu publicznie. Naukowcy stają przed jury i publicznością, by w 3 minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej.

FameLab organizowany w Polsce przez Centrum Nauki Kopernik to światowy format – od swoich narodzin na Cheltenham Science Festival w 2004 roku stał się jednym z najważniejszych konkursów komunikacji naukowej. Partnerstwo z British Council od 2007 roku sprawiło, że FameLab zyskał kontekst globalny – jest obecny w ponad 30 krajach na całym świecie.

Pula nagród w konkursie FameLab Poland 2017 to ponad 40 tys. złotych. Zwycięzca lub Zwyciężczyni weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii podczas Cheltenham Science Festival. Laureat lub Laureatka głosowania publiczności otrzyma nagrodę British Council (voucher językowy).

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału, biorą udział w profesjonalnym szkoleniu MasterClass. To intensywny kurs z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów.

W ciągu 5 lat do polskiej edycji konkursu zgłosiło się blisko 400 naukowców. Wielu Famelaberów stało się znakomitymi popularyzatorami nauki, pozostając aktywnymi badaczami.

 

Dla kogo jest FameLab?

Dla osób, które skończyły 23 lata i studiują (na 4, 5 lub 6 roku studiów jednolitych lub na studiach drugiego stopnia) lub pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych.

Dla wszystkich naukowców z tych dziedzin, niezależnie od ich motywacji – czy chcą rozwinąć skrzydła jako popularyzatorzy, czy poprawić / rozwinąć swój warsztat komunikacji.

Dla tych, którzy chcą opowiedzieć o własnych badaniach, ale też dla tych, którzy – choć jeszcze nie prowadzą własnych badań -  chcą się podzielić swoją pasją do nauki.

 

Co nowego w 6. edycji?

Organizatorzy wprowadzają zmiany w regulaminie:

  1. Uzupełniają zapisy dotyczące trzech kryteriów oceny (content, clarity, charisma).
  2. Dodają zapis: „Jeżeli prezentowany temat dotyczy zagadnień z zakresu współczesnej nauki, co do których nie ma jeszcze pełnej, ugruntowanej wiedzy, lub powszechnej zgody co do interpretacji posiadanych wyników, Finalista/-ka w czasie swojego wystąpienia musi przedstawić różne punktów widzenia i interpretacje w danym temacie.”
  3. Dodają wymóg, by uczestnicy, którzy przejdą do finału dwa tygodnie przed wystąpieniem dostarczyli krótki opis swojej prezentacji, oraz wskazali źródła, którymi się posiłkowali.

Dodatkowo:

  1. Wydłużają szkolenie Masterclass o jeden dzień, aby jeszcze bardziej wzmocnić uczestników w kompetencjach komunikacyjnych.

Doprecyzowali informacje o składzie oraz zasadach pracy jury podczas półfinału i finału konkursu.

 

Ważne informacje:

Daty 6. edycji konkursu FameLab:

5 grudnia 2016 – otwarcie naboru

23 stycznia 2017 – koniec nadsyłania zgłoszeń

25 lutego 2017 – półfinał

31 marca – 2 kwietnia 2017 –  szkolenie Masterclass

13 maja 2017 – finał krajowy (podczas Nocy Muzeów)

6 – 11 czerwca 2017 – finał międzynarodowy, Cheltenham, UK,

Formularz zgłoszeniowy: famelab.org.pl

Regulamin konkursu FameLab 2017:  http://famelab.org.pl/docs/Regulamin_Konkursu_FameLab_2017.pdf

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona