logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dwie oferty stypendium doktorskiego w ramach projektu badawczego SONATA BIS

Nazwa jednostki: Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta (2 etaty)

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych, fizycznych, farmaceutycznych, chemicznych lub pokrewnych,
 • Szeroka wiedza z zakresu biochemii oraz biologii molekularnej i strukturalnej lub fizyki ciała stałego (praktyczna znajomość podstawowych technik biochemii, biologii molekularnej i/lub znajomość systemu operacyjnego Linux jest dodatkowym atutem),
 • Umiejętność planowania i prowadzenia badań eksperymentalnych,
 • Elastyczność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego w  mowie i piśmie na poziomie przynajmniej dobrym,
 • Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy Uniwersytecie w Białymstoku (po ogłoszeniu wyników konkursu) do dnia 18.08.2019.

Opis projektu:

Rekrutacja związana jest z realizacją projektu badawczego NCN SONATA BIS 8 pn. „Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu” na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach projektu poszukiwane będą selektywne inhibitory nowego typu, wiążące się poza centrum aktywnym enzymu i zakłócające zmiany konformacyjne białka zachodzące w trakcie cyklu katalitycznego. Jest to projekt interdyscyplinarny, łączący badania biochemiczne i strukturalne (oparte głównie na metodach biokrystalografii) z badaniami mikrobiologicznymi, włączając NGS oraz cytotoksycznością badanych inhibitorów wobec komórek ludzkich.

W ramach realizacji projektu doktoranci będą odpowiedzialni za:

 • Klonowanie, mutagenezę, ekspresję, oczyszczanie i krystalizację badanych białek,
 • Pomiary dyfrakcyjne z wykorzystaniem dyfraktometru i promieniowania synchrotronowego,
 • Rozwiązywanie oraz udokładnianie struktur krystalicznych kompleksów enzym-inhibitor,
 • Wysokoprzepustowe badania kinetyki i inhibicji reakcji enzymatycznych ,
 • Sekwencjonowanie NGS szpitalnych szczepów Pseudomonas aeruginosa oraz analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników,
 • Badanie wpływu wyselekcjonowanych inhibitorów na szczepy Pseudomonas aeruginosa oraz komórki ludzkie.
 • Analizę uzyskanych wyników oraz przygotowanie materiałów do publikacji.

Warunki zatrudnienia:

 • Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu w pełnym wymiarze godzinowym,
 • Stypendium doktoranckie w wysokości 3000 PLN netto na okres 48 miesięcy (umowa stypendialna będzie odnawiana na podstawie osiągnięć co 12 miesięcy),
 • Badania prowadzone w interdyscyplinarnym projekcie z pogranicza biochemii, biofizyki, biologii strukturalnej i mikrobiologii w nowocześnie wyposażonym laboratorium, jak również w europejskich ośrodkach synchrotronowych,
 • Możliwość uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, stażach badawczych oraz warsztatach naukowych,
 • Data rozpoczęcia:  01.10.2019 r.

Termin składania ofert: 15-08-2019 do godziny 23.59

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do kierownika projektu, dr Krzysztofa Brzezińskiego, następujących dokumentów w formie jednego załącznika w formacie PDF:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys zawierający informację o dorobku naukowym i organizacyjnym,
 • Kopia dyplomu magisterskiego (lub zaświadczenie od promotora o planowanym terminie obrony).
 • Informacja o zaliczonych na studiach przedmiotach kierunkowych i uzyskanych ocenach.

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

Dokumenty oraz ewentualne zapytania dotyczące projektu lub zatrudnienia proszę kierować na adres: k.brzezinski@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona