logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z łaciny poza programem studiów.

Lingua Latina

czyli język łaciński dla każdego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

  • poznać podstawy języka łacińskiego
  • opanować podstawowe techniki tłumaczeniowe oraz zasady korzystania ze słowników łacińsko-polskich
  • poszerzyć zasób słownictwa, zwrotów, sentencji pochodzących z języka łacińskiego, funkcjonujących w kulturze współczesnego świata

Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się

26.02.2018 r.  (poniedziałek) o godz. 18.00 

w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB

ul. M. Skłodowskiej – Curie 14/p.611

Rejestracja w USOSweb od 1.02 do 26.02.2018 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Urszulą Tylicką: ulatyl@uwb.edu.pllub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych spnjo@uwb.edu.pl 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona