logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studencka Sekcja Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na seminarium pt. „Badania spektroskopowe ortokrzemianów lutetu i gadolinu domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich", które wygłosi studentka Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej Sylwia Zięba. Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2017 roku o godzinie 12 w Sali 2044.

 Wystąpienie będzie dotyczyło prac badawczych studentki prowadzonych w ramach przygotowania pracy inżynierskiej i magisterskiej. Pani Sylwia Zięba wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Łapińskiego w Zakładzie Kryształów Molekularnych Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, z którym od szeregu lat Instytut Chemii UwB współpracuje w obszarze badań nad nowymi materiałami przewodzącymi.


Zaproszenie (pdf)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona