Struktura  Strona główna / Struktura / Instytut Biologii / Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze


 

 Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Prof. A. Myrchy

 

Od 1.09.2004 r. Muzeum (od 17.04.2013 r. - Centrum) jest jednostką ogólnouczelnianą pod merytorycznym nadzorem Instytutu Biologii UwB.

 


 


Centrum na stronie głównej Uniwersytetu (wystawy, kolekcje, galerie i in.)
Wersja w języku angielskim (English version)


 

 

 Centrum można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 po wcześniejszym telefonicznym (085 - 745-73-22) uzgodnieniu terminu. W soboty muzeum jest otwarte od godz. 10.00 do 14.00. W niedziele i święta Centrum jest nieczynne.


Kontakt: muzeum@uwb.edu.pl
tel. (085) 745-73-22Pracownicy

 

mgr Wiesław Mikucki (kierownik) , tel. (085) 745-73-22
Małgorzata Berych, tel. (085) 745-73-22
dr Janusz Kupryjanowicz , tel. (085) 745-73-22


 

Wystawy

 

 

Instytut Biologii, Biblioteka Uniwersytecka i Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze zapraszają

na wystawę O jajku... prawie wszystko.

11.04.2014 r., o godz. 11.00, na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia przy ul. Skłodowskiej-Curie 14A odbędzie się otwarcie w/w wystawy. Po otwarciu,  o godz. 11.30, wykład „Przyrodnicze i kulinarne osobliwości jaj ptasich” wygłosi dr hab. Mirosław Ratkiewicz prof. UwB. Wystawa będzie czynna od 12.04 do 4.05 br. (godz. 9.00-18.00) w na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia (Ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok).

 

 

 

 • Stałe
  • Skarby ziemi
  • Przyroda regionów polarnych
  • Filogeneza tkankowców
  • Przyroda naszego regionu
  • Rośliny chronione i charakterystyczne dla Podlasia (grafiki)
 • Czasowe
  • Wystawa "PRZYRODA WOKÓŁ MNIE" prezentująca fotografie nagrodzone i wyróżnione w IV edycji konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych naszego województwa, a organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. - od 9.04-31.05.2013 r (hol Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B).  

 Publikacje

(od 1999 r.)
 
Nowsze publikacje dr Piotra Jadwiszczaka znajdują się na stronie Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu
 

Jażdżewski K., Grabowski M., Kupryjanowicz J. 2014. Further records of Amphipoda from Baltic Eocene amber with first evidence of prae-copulatory behaviour in a fossil amphipod and remarks on the taxonomic position of Palaeogammarus Zaddach, 1864. Zootaxa 3765(5): 401–417. [ PDF ]

 

Jadwiszczak P. 2013. Taxonomic diversity of Eocene Antarctic penguins: a changing picture. In: Hambrey M.J., Barker P.F., Barrett, P.J., Bowman, V., Davies, B., Smellie, J.L. & Tranter, M. (eds) Antarctic Palaeoenvironments and Earth-Surface Processes. Geological Society, London, Special Publications, 381: 129-138. 


Jadwiszczak P., Krajewski K.P., Pushina Z., Tatur A. Zieliński G. 2013. The first record of fossil penguins from East Antarctica. Antarctic Science 25(3): 397-408. 

 

Jadwiszczak K. A., Drzymulska D., Banaszek A., Jadwiszczak P. 2012. Population history, genetic variation and conservation status of the endangered birch species Betula nana L. in Poland. Silva Fennica 46(4): 465-477.

 

Jadwiszczak P. 2012. Partial limb skeleton of a "giant penguin" Anthropornis from the Eocene of Antarctic Peninsula. Polish Polar Research 33(3): 259-274.

 

Maliszewski K., Marciniak-Maliszewska B., Kupryjanowicz J., Pielinska A. 2012. Formy krystaliczne na powierzchni bursztynu bałtyckiego. Prace Muzeum Ziemi 50: 67-78.
 

Pielińska A., Sukaczewa I.D., Kupryjanowicz J. 2012. Kolekcja inkluzji roślinnych w bursztynie bałtyckim ze zbiorów Instytutu Paleontologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Prace Muzeum Ziemi 50: 111-117.

 

Jadwiszczak P., Chapman S.D. 2011. The earliest fossil record of a medium-sized penguin. Polish Polar Research 32(3): 269-277.
[
PDF]


Jadwiszczak P. 2011. New data on morphology of late Eocene penguins and implications for their geographic distribution. Antarctic Science 23(6): 605-606.


Acosta Hospitaleche C., Jadwiszczak P. 2011. Enigmatic morphological disparity in tarsometatarsi of giant penguins from the Eocene of Antarctica. Polish Polar Research 32(2): 175-180.
[PDF]


Jadwiszczak P., Moers T. 2011. Aspects of diversity in early Antarctic penguins. Acta Palaeontologica Polonica 56(2): 269-277.
[
PDF]


Jadwiszczak P. 2010. New data on the appendicular skeleton and diversity of Eocene Antarctic penguins. W: Nowakowski D. (red.), Morphology and systematics of fossil vertebrates, DN, Wrocław, Poland: 44-50.


Laursen L. (P. Jadwiszczak - konsultacja i cytowana wypowiedź) 2010. Emperor penguin's old clothes are unveiled. Nature (opublikowane 30.09.2010 r. online w Nature News); doi: 10.1038/news2010.506.
Artykuł L. Laursena przybliża czytelnikom Nature problematykę poruszaną w publikacji Clarke i in. Fossil evidence for evolution of the shape and color of penguin feathers. Science doi: 10.1126/science.1193604 (2010).


Jadwiszczak P. 2010. Zrozumieć statystykę. Wydawnictwo My Book, Szczecin.
[www.mybook.pl]


Jadwiszczak P. 2010. Penguin response to the Eocene climate and ecosystem change in the northern Antarctic Peninsula region. Polar Science 4: 229-235.(wymagana jest włączona obsługa JavaScript) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Rekrutacja 2015/2016
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku