Struktura  Strona główna / Struktura / Instytut Biologii / Inne / Granty

Granty pracowników i doktorantów Instytutu Biologii

zobacz także projekty BMN

VI konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

1. mgr Urszula Czyżewska, Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej. 

 

V konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

 1. dr Ada Wróblewska, Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza.

 

2. mgr Justyna Małgorzata Drewnowska, Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę.

 

IV konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Preludium -

1.  mgr Ewa Żebrowska, Mechanizmy dostosowawcze owsa (Avena sativa L.) do warunków niedoboru fosforanów w podłożu. 

 

III konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -

1. dr hab. Andrzej Bajguz, Oddziaływanie auksyn, brassinosteroidów i cytokinin na glony z rodzaju Scenedesmus traktowane ołowiem. 

 

II konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

- Opus -

1. dr Marek Bartoszewicz, Bacillus cereus sensu lato - sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii?

 

I konkurs Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych 

 

1. dr Katarzyna A. Jadwiszczak, Zmienność markerów molekularnych i analiza rozrodu w populacjach reliktowych
gatunków brzóz Betula humilis Schrk. i B. nana L.


2. mgr Julita Sadowska, Ryzyko otyłości i zespołu metabolicznego u myszy selekcjonowanych na wysoki poziom BMR i myszy selekcjonowanych na wysoką wydolność tlenową.


3. dr Andrzej Gębczyński, Wpływ zróżnicowania tempa metabolizmu podstawowego na ilość i jakość mleka produkowanego przez myszy laboratoryjne.

Realizowane (data ostatniej aktualizacji: 05.03.2015 r. - za stroną główną UwB)
 

NCN

1. dr hab. Ada Wróblewska, Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza.


2. dr hab. Mirosław Adam Ratkiewicz, prof. UwB, Użytkowanie przestrzeni i skład diety łosia w dolinie Biebrzy – model oddziaływania dużego roślinożercy na zbiorowiska leśne Polski . (własny)


3. dr hab. Andrzej Bajguz, Oddziaływanie auksyn, brassinosteroidów i cytokin na glony z rodzaju Scenedesmus traktowane ołowiem (własny) 


4. dr Marek Bartoszewicz, Bacillus cereus sensu lato – sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii? (własny)


5. mgr Ewa Żebrowska, Mechanizmy dostosowawcze owsa (Avena sativa L.) do warunków niedoboru fosforanów w podłożu.


6. mgr Justyna Drewnowska, Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę.


7. mgr Urszula Czyżewska - Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej. (własny) 

--- 

Inne granty:

Program SYNTHESYS

1. dr Piotr Jadwiszczak Osteology of extant penguins as a key to better understanding their fossil counterparts (GB-TAF-4610; Natural History Museum at Tring, Wielka Brytania, 2015 r.).

 
 
        Rekrutacja 2015/2016
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku