logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W związku z realizacją zobowiązań wynikających m.in. z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, konieczności wdrażania dyrektyw unijnych, zarządzania obszarami Natura 2000, prowadzenia monitoringu środowiska oraz wykonywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, konieczne staje się posiadanie kwalifikacji z zakresu ochrony środowiska.
 
Przykładowe przedmioty:

  • Metodologia badań środowiskowych
  • Dokumentacja GIS
  • Instrumenty zarządzania i finansowania ochrony środowiska
  • Organizacja sieci pomiarowych

 
Możliwości pracy po studiach jako:

  • specjalista wykonujący ekspertyzy w dziedzinie ochrony środowiska (IMGW, RDOŚ, WIOŚ itp.)
  • konsultant ds. ekologicznych w zakładach produkcyjnych
  • organizator ochrony środowiska w administracji samorządowej i rządowej
  • propagator idei ochrony środowiska w wydawnictwach, instytucjach oświatowych, środkach masowego przekazu oraz biurach turystyki kwalifikowanej - ekoturystyki


Ważne!!!

Studia w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i salach wykładowych Wydziału Biologiczno-Chemicznego w nowym  kampusie  Uniwersytetu w Białymstoku


Czekamy na Ciebie!!! 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona