logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studia II stopnia na kierunku Biologia (specjalność Biologia środowiskowa) umożliwią Ci zdobycie szerokiej wiedzy przyrodniczej. Dzięki licznym zajęciom (w tym także terenowym) uzyskasz kwalifikacje potrzebne w późniejszym poszukiwaniu pracy. Dzięki temu będziesz mógł starać się o zatrudnienie w parkach narodowych i krajobrazowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz instytucjach monitoringowych (WIOŚ, IMGW). Uzyskasz także podstawową wiedzę, która pozwoli Ci założyć własną firmę zorientowaną na prowadzenie ekspertyz środowiskowych lub ekoturystykę.

 

 

 

Przykładowe przedmioty na specjalizacji Biologia środowiskowa:

  • Biogeografia
  • Alternatywne źródła energii
  • Ekologia roślin i fitosocjologia
  • Biologia ewolucyjna
  • Toksykologia środowiska

W ramach specjalności oferujemy także liczne przedmioty do wyboru
Zobacz również: PLAN STUDIÓW


Ważne!!!

Po ukończeniu studiów na tej specjalności, istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich) w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonym nowym kampusie UwB.

Dodatkowo część zajęć terenowych odbywa się w Stacji terenowej w Gugnach.

Czekamy na Ciebie!!!

Szczegółowy plan studiów w formacie PDF.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona