logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studia II stopnia na kierunku Biologia (specjalność Biologia molekularna) umożliwią Ci zdobycie szerokiej wiedzy biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej. Poznasz standardy i techniki pracy obowiązujące w laboratorium biologii molekularnej. W ramach zajęć, pod okiem doświadczonych specjalistów, będziesz mieć styczność z nowoczesną aparaturą badawczą funkcjonującą w ramach Laboratorium Biologii Molekularnej. Uzyskana wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą Ci na poszukiwanie pracy w laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

 

Przykładowe przedmioty na specjalizacji Biologia molekularna:

  • Techniki molekularne w biologii
  • Genetyka molekularna
  • Diagnostyka molekularna
  • Genetyka sądowa
  • Próby biologiczne w badaniach molekularnych
  • Filogenetyka molekularna
  • Terapie genowe

W ramach specjalności oferujemy także liczne przedmioty do wyboru
Zobacz również: PLAN STUDIÓW


Ważne!!!

Po ukończeniu studiów na tej specjalności, istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich) w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonym nowym kampusie UwB.

 


Czekamy na Ciebie!!!

Szczegółowy plan studiów w formacie PDF.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona