logo_smalluwb_img_mobileszukaj
  1. Załóż własne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uzupełnij wszystkie niezbędne dane. Instrukcja IRK.

Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

  1. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za wybrany/e kierunek/kierunki. Każdy kandydat po założeniu konta w systemie IRK otrzyma indywidualny nr rachunku, na który należy dokonać wpłaty.
  1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Do wpłat za czesne, opłat za akademik lub legitymację studencką przeznaczone są inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).
  2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek  IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni, zaleca się aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
  1. Po ogłoszeniu wyników (w systemie IRK) i w przypadku zakwalifikowania się na studia, dostarcz komplet dokumentów do Wydziału Biologiczno-Chemicznego.
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona