logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Szkoły doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku

Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z dnia 20 września 2019 r. w sprawie elementów Indywidualnego Planu Badawczego

Komunikat nr 2 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z dnia 1 października 2019 w sprawie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania śródokresowego

 

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:

- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

- nauki biologiczne

- nauki chemiczne

- nauki fizyczne

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych odbywa się w formie konkursu.

 

Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl


Potencjalni promotorzy
 

Zarządzenie nr 8 Rektora UwB z dn.27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-8-2.pdf


Program szkoły - Uchwała nr 2427 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2427-1.pdf


Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dn. 22.05.2019r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf


Zarządzenie nr 16 Rektora UwB z dn.30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-16-2.pdf

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona