logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych I stopnia
 

Rekrutacja podstawowa

17.05.-08.07.2016 r.

 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.

 

17.05.-15.06.2016 r.

 

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

 

22.06.2016 r.

 

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

 

15.07.2016 r.

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych):

- godz. 10.00  kierunek: biologia, chemia, ochrona środowiska, przyroda

 

15 i 18-20.07.2016 r.

 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2016 r., do godz. 14.30.

 

22.07.2016 r.

 

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

25-26.07.2016 r.

 

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów), WKR uzupełnia listę kandydatów o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2016 r., do godz. 14.30.

 

28.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych II stopnia

Rekrutacja podstawowa

17.05.-18.07.2016 r.

 

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 

25.07.2016 r.

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

26-27.07.2016 r.

 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2016 r., do godz. 14.30.

 

28.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

GRANTY, KONKURSY I PROJEKTY UNIJNEikona
WSPÓŁPRACAikona