logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych I stopnia
 

Rekrutacja podstawowa

16.05.-10.07.2017 r.

 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 

13.07.2017 r.

 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

 

17.07.2017 r.
do godz. 10.00

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.

 

18-20.07.2017 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

 

24.07.2017 r.
od godz. 14.30

 

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

 

25-26.07.2017 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów), WKR uzupełnia listę kandydatów o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej.

 

31.07.2017 r.
od godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.

 

Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych II stopnia

Rekrutacja podstawowa

16.05.-19.07.2017 r.

 

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 

25.07.2017 r.
od godz. 14.30

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.

 

26-27.07.2017 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

28.07.2017 r.
od godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.


31.07.2017 r.
do godz. 14.30
 
Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

02.08.2017 r.
od godz. 14.30
 
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona