logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych I stopnia
 

Rekrutacja podstawowa

22.05.-06.07.2018 r.

 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 

12.07.2018 r.

 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin). Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 

16.07.2018 r.
od godz. 14.30

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK
(na indywidualnych kontach internetowych).

 

17-19.07.2018 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR  (pok. 1008, 1010).

 

20.07.2018 r.
od godz. 14.30

 

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

 

23-24.07.2018 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów
od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

 

27.07.2018 r.
od godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

  

 

Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych II stopnia

Rekrutacja podstawowa

22.05.-20.07.2018 r.

 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 

23.07.2018 r.
 

 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin). Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 

25.07.2018 r.
do godz. 14.30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK 
(na indywidualnych kontach internetowych).

26-27.07.2018 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR (pok. 1008, 1010).

30.07.2018 r.
od godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK  (na indywidualnych kontach internetowych).


31.07.2018 r.
do godz. 14.30
 
Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

02.08.2018 r.
od godz. 14.30
 
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
  

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona