logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych I stopnia
 

Rekrutacja podstawowa

22.05.-08.07.2018 r.

 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 

12.07.2018 r.

 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

 

17.07.2018 r.
od godz. 14.30

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.

 

18-20.07.2018 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

 

24.07.2018 r.
od godz. 14.30

 

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

 

25-26.07.2018 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

 

27.07.2018 r.
od godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

05.09.2018 r.Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych II stopnia

Rekrutacja podstawowa

22.05.-20.07.2018 r.

 

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

 

23.07.2018 r.
 

 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

 

25.07.2018 r.
od godz. 14.30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK  (na indywidualnych kontach internetowych).

26-27.07.2018 r.
do godz. 14.30

 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

30.07.2018 r.
od godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK  (na indywidualnych kontach internetowych).


31.07.2018 r.
do godz. 14.30
 
Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

02.08.2018 r.
od godz. 14.30
 
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
05.09.2018 r.Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona