logo_smalluwb_img_mobileszukaj

                     

 

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze, aby studiować EKOBIZNES na UwB?

Podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie. Punkty z matury na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,65, a na poziomie rozszerzonym przez 1,0.

 

Czego nauczysz się podczas studiów?

Ekobiznes daje możliwość studiowania w nowoczesnym Kampusie UwB, a zajęcia na tym kierunku prowadzą specjaliści z Wydziału Biologiczno-Chemicznego i Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. Studiując Ekobiznes nabędziesz umiejętności łączenia zagadnień związanych z gospodarką i środowiskiem przyrodniczym. Zrozumiesz rolę i znaczenie środowiska w różnych formach aktywności gospodarczej. Zostaniesz przygotowany do prowadzenia działalności biznesowej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki” lub podjęcia pracy w tego typu instytucjach i organizacjach. Poznasz zasady zrównoważonego rozwoju i będziesz potrafił je zastosować w praktyce.

 

Gdzie możesz pracować po EKOBIZNESIE?

  • Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą bazującą na wykorzystaniu potencjału przyrodniczego oraz innowacyjnych technologii środowiskowych, szczególnie w zakresie produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami,
  • Możesz prowadzić działalność konsultingową w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, analizy rynków, towarów i usług środowiskowych oraz analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego,
  • Możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako: specjalista w zakresie systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, lider zespołów wdrażających strategie ekoinnowacyjne, specjalista w zakresie analizy ekonomiczno-ekologicznej przedsięwzięć.
  • Możesz podjąć pracę w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym instytucjach ochrony środowiska.
  • Możesz prowadzić działalność w organizacjach, zajmujących się problematyką ochrony środowiska i zrównoważonym rozwojem.
  • Możesz prowadzić działalność z zakresu ekoturystyki.

 

Po ukończeniu studiów I-go stopnia z EKOBIZNESU istnieje możliwość kontynuacji studiów II-go stopnia na kierunku EKONOMIA

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

tel.: 85 738 82 72, 85 738 82 87

e-mail: wbch.rekrutacja@uwb.edu.pl

EKOBIZNES - szczegółowy plan studiów w formacie PDF

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1K

tel: 85 738 82 71, 85 738 82 87

wbch.rekrutacja@uwb.edu.pl

Na I stopniu studiów oferujemy również następujące kierunki:

Biologia

Chemia

Ochrona Środowiska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona