logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Jedyny taki kierunek w Polsce !!!

Jedyny taki kierunek w Polsce !!!

Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju !!!

Realizowany we współpracy z pracodawcami !!!

 

Czego nauczysz się podczas studiów?

Chemia Kryminalistyczna i Sądowa to jedyny taki kierunek w Polsce. Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji i Izbą Celną w Białymstoku. Studia te pozwalają na zintegrowanie umiejętności pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi z wiedzą dotyczącą zagadnień biologicznych i toksykologicznych, a także z zakresu kryminologii, prawa karnego procesowego i dowodowego. Absolwent potrafi analizować materiały dowodowe na obecność substancji narkotycznych i leków, analizuje materiał biologiczny, a także jest przygotowany do współpracy ze specjalistami z zakresu mechanoskopii, z lekarzami specjalistami medycyny sądowej oraz realizacji zespołowych projektów dotyczących analiz kryminalistycznych. Absolwent posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w analizach kryminalistycznych. Oryginalny program studiów zawiera w swojej formule prowadzenie zajęć nie tylko przez wykładowców akademickich, ale także przedstawicieli pracodawców co pozwoli absolwentowi na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego.

 

Gdzie możesz pracować po CHEMII KRYMINALISTYCZNEJ I SĄDOWEJ ?

Studiowanie Chemii Kryminalistycznej i Sądowej pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy i różnorodnych umiejętności. Absolwent jest zdolny do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych policji, w laboratoriach celnych, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami analitycznymi wykorzystywanymi w badaniach kryminalistycznych, chemicznych i pokrewnych. Ponadto chemik sądowy i kryminalistyczny po ukończeniu szkoleń specjalistycznych, może pracować jako biegły o specjalności kryminalistyczne badania śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia (np. daktyloskopia, mechanoskopia, ekspertyza dokumentów, badania chemiczne, fizykochemiczne i komputerowe).

 

Ważne!!!

Po ukończeniu studiów, istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie chemii.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonym nowym kampusie UwB.

 


Czekamy na Ciebie!!!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona