logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Akademia Młodego Badacza

Uroczyste wręczenie certyfikatów pierwszym absolwentom Akademii Młodego Badacza odbędzie się 14.02.2018 r. o godz. 13:00 w sali 1007 Instytutu Chemii przy ul. K. Ciołkowskiego 1K.

Podczas uroczystości  Pan prof. dr hab. Ryszard Łaźny wygłosi wykład  pt. „Jak prowadzić badania z chemii oraz jak studiować chemię”.

Serdecznie zapraszamy.

 


 

Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2017/2018:

 

Rejestracja elektroniczna: 01-06.02.2018 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 i Załącznik 3)

Przyjmowanie dokumentów: 07.02.2018 r., (od godziny 9:00 do godziny 15:00, pokój 1012), (należy dostarczyć wersję papierową wszystkich Załączników 1-4)

Ogłoszenie wyników: 09.02.2018 r.

 

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271

 

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć - semestr letni

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

 


 

Akademia Młodego Badacza na Wydziale Biologiczno-Chemicznym zaprasza uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady oraz zajęcia laboratoryjne w dniu 22 stycznia 2018 r.

Plan zajęć:

 22 styczeń 2018 r.:

Godzina 8:00 – 9:20 - wykład Spektrometria mas, dr Michał Sienkiewicz, sala 2003

Godzina 9:30 – 11:00 - wykład Krystalografia, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2015

Godzina 11:10 – 13:40 - Laboratorium część I, dr Katarzyna Mielech – Łukasiewicz, dr Marta Hryniewicka, sala 3012

  1. Podstawowe czynności laboratoryjne.
  2. Wskaźniki alkacymetryczne - badanie barwy wskaźników w roztworach o różnym pH.
  3. Iloczyn rozpuszczalności, podział kationów i anionów na grupy analityczne.
  4. Reakcje wybranych kationów i anionów.
  5. Związki kompleksowe; wymiana ligandów w jonie kompleksowym.
  6. Analiza miareczkowa lub podstawy spektrofotometrii w zakresie UV-Vis.

Godzina 14:00 – 15:25 - Laboratorium część II - samodzielna analiza jakościowa wybranych związków i mieszanin, dr Sławomir Wojtulewski, sala 2014

Godzina 15:30 – 17:00 - wykład Spektroskopia w podczerwieni, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, dr Piotr Wałejko, sala 2003

 


 

Akademia Młodego Badacza zaprasza uczniów zakwalifikowanych do I etapu Olimpiady Chemicznej na wykłady o następującej tematyce:

 

Krystalografia - dr Sławomir Wojtulewski,  18 listopada 2017 r. godzina 10:00-12:00, sala 2001 lub 2006

Spektrometria mas - dr Michał Sienkiewicz, 18 listopada 2017 r., godzina 12:15-14:15, sala 2001 lub 2006

Spektroskopia w podczerwieni - dr Piotr Wałejko, 20 listopada 2017 r., godzina 11:30-13:00, sala Rady Wydziału  1007

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - dr Piotr Wałejko, 20 listopada 2017 r., godzina 13:15-14:45, sala Rady Wydziału (1007).

 


 

Akademia Młodego Badacza (AMB) została utworzona decyzją Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, uchwała nr 30/2017 z dnia 16 marca 2017 r. Swoją działalność rozpocznie od roku akademickiego 2017/2018.

Jest to program edukacji biologiczno-chemicznej uczniów szkół  ponadgimnazjalnych, prowadzony przez Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB.

W ramach Akademii Młodego Badacza oferujemy m.in.: wykłady popularno-naukowe, warsztaty laboratoryjne, zajęcia studenckie przewidziane programem studiów na danym kierunku, warsztaty olimpijskie z biologii i chemii.

 

Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 18 września 2017 r.

 

Rekrutacja odbywać się będzie na każdy semestr oddzielnie. Kandydaci na studentów AMB mogą wybrać maksymalnie 4 rodzaje zajęć w semestrze, na który się rekrutują.

Możliwe są dwie formy zaliczenia semestru, do wyboru przez studentów AMB:

  1. Certyfikat uczestnictwa – wydany zostanie na podstawie obecności na zajęciach,
  2. Certyfikat ukończenia – wydany zostanie po uzyskaniu zaliczenia na ocenę poszczególnych zajęć.

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018:

 

Rejestracja:  18 – 20.09.2017 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 i Załącznik 3)

Wstępne informacje o przyjęciu do AMB: 22.09.2017 r.

Składanie dokumentów:  25 – 26.09. 2017 r. (należy dostarczyć wersję papierową wszystkich Załączników 1-4)

Ogłoszenie wyników: 28.09.2017 r.

 

Kontakt:

e-mail: studenci.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271

 

Wykaz i rozkład proponowanych zajęć

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Do pobrania:

Regulamin Akademii Młodego Badacza


Wykaz i rozkład proponowanych zajęć - semestr letni

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
WSPÓŁPRACAikona