logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 GR-71 mgr Monika Turkowicz- Zawartość koenzymu Q10 i kwasu liponowego w wybranych produktach spożywczych oraz oszacowanie ich dziennego pobrania.
 
 GR -20  prof. dr hab. Jacek Witold  Morzycki - Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych
 
 GR-27 dr Agnieszka Zofia  Wilczewska - Synteza nanocząstek magnetycznych z polimerowymi powlokami chelatującymi
 
 GR -89 mgr Elżbieta Regulska - Nowe nanokompozyty na bazie tlenku tytanu (IV) i pochodnych fulerenu jako fotoaktywne katalizatory
 
 Gr-96 dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska -Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych - synteza i charakterystyka właściwości fizykochemicznych
 
 GR- 30 prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz - Nowoczesne metody badania specjacji chromu w próbkach środowiskowych wykorzystujące selektywne materiały sorpcyjne z odwzorowanymi jonami chromu
 
Gr- 11 dr Krzysztof Brzeziński- Enzymologia strukturalna hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny: poszukiwania nowych celów strukturalnych dla selektywnych inhibitorów
 
Gr-66 mgr Justyna Kapelewska - Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami endokrynnie czynnymi
 
mgr Elżbieta Regulska -Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów
 
Gr – 69 prof. dr hab. Walerij Isidorow - Badania nad działaniem na wybrane czynniki etiologiczne bakteriozy pszczoły miodnej ekstraktów roślinnych oraz nad zależnością ich aktywności od składu chemicznego
 
Gr- 32 mgr Urszula Klekotka -Nanocząstki wielowarstwowe modyfikowane związkami fosforowymi
 
Gr- 43 mgr Karolina Markiewicz - Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP)
 
 Gr-95 dr Aneta Nodzewska  - Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów poliaminowych w homo- i heterogenicznych reakcjach C-H utleniania
 
 Gr-72 prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz - Nowe metodyki analityczne w analizie specjacyjnej nanosrebra i nanozłota
 
 Gr-18 prof., dr hab. Ryszard Łaźny - Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntezy 8-członowych pierścieni karbocyklicznych
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

GRANTY, KONKURSY I PROJEKTY UNIJNEikona
WSPÓŁPRACAikona