logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniach 9-11 czerwca 2017r. w Instytucie Chemii  UwB odbyła się V Konferencja  „Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura synteza”. Konferencja była organizowana przez Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tematyka dotyczyła zagadnień z różnych działów chemii oraz dziedzin pokrewnych zajmujących się badaniami strukturalnymi i syntezą chemiczną w odniesieniu do różnych aspektów aktywności biologicznej związków.

W Konferencji udział wzięli wybitni specjaliści z wielu ośrodków krajowych: Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, Gdańska, Poznania, a także uczelni białostockich: Uniwersytetu, Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki.

Według zgodnej opinii uczestników Konferencja zakończyła się sukcesem. Na podkreślenie zasługuję wysoki poziom naukowy oraz duża różnorodność tematyczna wykładów i innych prezentacji. Następna Konferencja z tego cyklu planowana jest za dwa lata.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona