logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Profesora Jacka Namieśnika, Rektora Politechniki Gdańskiej.

Profesor Jacek Namieśnik był światowej rangi chemikiem, wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej
i chemii środowiska, nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń polskich chemików analityków.
Był człowiekiem otwartym, życzliwym innym, oddanym nauce i swojej uczelni.
Społeczność akademicka straciła wybitnego naukowca i niezwykłego człowieka.

Wyrazy współczucia kierujemy do Rodziny, przyjaciół i współpracowników Pana Profesora.
 

Dziekan i społeczność akademicka
Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona