logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 20 lutego 2018 roku odszedł od nas dr Włodzimierz Chętnicki, Profesor Senior, nieoceniony pracownik i współtwórca Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Jego wielki entuzjazm, pasja poznawania przyrody oraz pogodny charakter, dobre słowo i dowcip rozbudziły w wielu z nas zamiłowanie do biologii, radość z poznawania praw rządzących światem organizmów żywych. Był On nieocenionym pracownikiem Zakładu Zoologii Kręgowców, jak i całego Instytut Biologii, znakomitym nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń studentów. Miał zawsze dla nich czas.

Z wielkim zaangażowaniem i charyzmą kierował Kołem Naukowym Biologów. Jako uznany badacz wniósł wiele nowej i ważnej wiedzy do ekologii ptaków i ssaków.

Włodzimierz Chętnicki był przede wszystkim wspaniałym kolegą i oddanym przyjacielem wielu z nas,  a jego odejście pozostawia w naszych sercach pustkę i smutek, ale też ogromną wdzięczność, uznanie i szacunek. Na zawsze pozostanie On w naszej pamięci, a pogrążonej w żałobie Rodzinie składamy szczere kondolencje od całej społeczności akademickiej.

Urna z Prochami zostanie wystawiona 2 marca 2018 roku, o godzinie 15:00 w kaplicy Domu Pogrzebowego ,,Szymborscy’’, przy ulicy Artyleryjskiej 9. Dnia 3 marca o godzinie 10:30 zostanie przewieziona do kościoła farnego w Białymstoku, gdzie o godzinie 11:00 odbędzie się nabożeństwo żałobne, po czym nastąpi złożenie urny z Prochami w kolumbarium na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

Zamiast tradycyjnych kwiatów będzie można przekazać datek na Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku – w trakcie uroczystości będzie prowadzona zbiórka.  

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona