logo_smalluwb_img_mobileszukaj

    Prof. dr hab. Stanisław Maleszewski (1931-2018)

Prof. dr hab. Stanisław Maleszewski urodził się 12 listopada 1931 roku w Warszawie. Studia wyższe, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Strebeyko uzyskując tytułu magistra biologii w zakresie fizjologii roślin. W 1967 roku na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a w 1975 stopień dr. hab. nauk przyrodniczych w zakresie fizjologii roślin. W 1986 roku Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nauk przyrodniczych.

Pracował w Warszawie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, Instytucie Gruźlicy, w Katedrze Biochemii Wydziału Farmacji Akademii Medycznej, w Instytucie Biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie pracy na Uniwersytecie Warszawskim pełnił liczne funkcje: prodziekana d/s studenckich, prodziekana d/s badań i finansów Wydziału Biologii, z-cy dyrektora Instytutu Botaniki Wydziału Biologii, dyrektora Instytutu Botaniki, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Botaniki, członka Rady Naukowej Instytutu Biochemii, sekretarza Rady Wydziału Biologii, członka Prezydium Senackiej Komisji d/s badań naukowych, członka Uczelnianego Zespołu Opiniodawczego d/s badań, kierownika Pracowni Izotopowej i Fitotronowej Wydziału Biologii i kierownika Zakładu Fotosyntezy Instytutu Botaniki.

Z Uniwersytetem w Białymstoku związany był od 1989 roku do 2007 roku. Pracował na Wydziale Biologiczno-Chemicznym, w Instytucie Biologii. Był twórcą i kierownikiem Zakładu Fizjologii Roślin Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1991-1993 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Biologii UwB. Przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Biologii. Zorganizował Pracownię Izotopową, Pracownię Fotosyntezy oraz Laboratorium Fitotronowe w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UwB.

Zainteresowania naukowe Profesora związane były z przystosowaniem roślin do niekorzystnych czynników środowiska przyrodniczego. Opublikował ponad 60 prac naukowych oryginalnych i przeglądowych w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, m.in.: Photosynthesis Research, Planta, Plant Physiology and Biochemistry, był autorem licznych komunikatów na konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych. W czasie swojej kariery naukowej często przebywał na stażach zagranicznych (Simon Fraser University w Vancouver, Kanada, Uniwersytet w Amherst, USA, Uniwersytet w Logan, USA, Uniwersytet w Taszkiencie, Uzbekistan, Uniwersytet Paris VI im. P. i M. Curie, Instytut Fizjologii Roślin w Moskwie, Uniwersytet w Padwie, Limburgs Universitair Centrum, Belgia, Uniwersytet im. Humboldta, NRD oraz Uniwersytet Stanowy na Hawajach, Honolulu, USA).

Prof. dr hab. Stanisław Maleszewski był cenionym nauczycielem akademickim. Uczestniczył we wszystkich formach kształcenia studentów, doktorantów i pracowników. Sprawował opiekę nad ponad 50 pracami magisterskimi. Wypromował 6 doktorów biologii, recenzował liczne prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne i wnioski o tytuł naukowy profesora. Pan Profesor był członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Acta Physiologiae Plantarum" oraz „Postępów Biochemii".

Wkład Pana Profesora w rozwój Instytutu Biologii UwB jest nie do przecenienia i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Uroczystość pożegnalna odbędzie się 17 sierpnia 2018 r., o godzinie 10:30 w Domu Pogrzebowym,
sala B, na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona