logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniach 18-19.03.2019 w Instytucie Biologii odbyła się jubileuszowa X Sesja Paleolimnologiczna. Głównym organizatorem konferencji był Zakład Paleobotaniki Instytutu Biologii UwB, wspierany przez Komisję Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego oraz Komitet Badań Czwartorzędu PAN. Temat przewodni sesji to „Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu.” W sesji uczestniczyło 46 naukowców z 17 ośrodków naukowych z całej Polski. 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona