logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniu 18.04.2016 r. odbyło się zebranie wyborcze Kolegium Elektorów Wydziału w celu wyłonienia kandydatów na Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (wybory indykacyjne).

Zgłoszono następujące kandydatury, które uzyskały liczbę głosów:

  • Dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB – 22 głosy,
  • Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz – 39 głosów,
  • Prof. dr hab. Andrzej Górniak – 29 głosów,
  • Dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB – 2 głosy,
  • Prof. dr hab. Anatol Kojło - 2 głosy,
  • Dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB – 1 głos,
  • Prof. dr hab. Krzysztof Winkler – 9 głosów.

Kandydaci, którzy uzyskali w glosowaniu indykacyjnym przynajmniej 15% ważnie oddanych głosów, przechodzą do glosowania właściwego po złożeniu, w terminie trzech dni, do Wydziałowej Komisji Wyborczej, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie funkcji w razie wyboru. W wyniku głosowania wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskali: dr hab. Iwona Ciereszko, prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz i prof. dr hab. Andrzej Górniak.


Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów w celu wyboru Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali 2003 Instytutu Biologii.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona