logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Oddział w Białymstoku oraz
Zakład Ochrony Środowiska Instytutu Biologii
Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

zapraszają na wykład
Pana Profesora Marca Michela Lucotte

Alterations of human health as a tool for implementing more sustainable uses of forest ecosystems in the Amazon

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 13.00  w sali 2060 Instytutu Biologii

 

Prof. Marc Michel Lucotte
Institut des sciences de l'environnement & GEOTOP
Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère
Université du Québec à Montréal
Canada

 

Prof. Marc Lucotte,  doktor honoris causa Paul Sabatier University w Tuluzie, od wielu lat zajmuje się badaniami biogeochemicznymi prowadzonymi w zlewni Amazonki.

 

  • Badania nad zrównoważonym rozwojem upraw polowych

Prace badawcze prowadzone przez GEOTOP UQAM na rzecz zastosowania zrównoważonego rozwoju upraw polowych mają na celu radykalne zmniejszenie zależności produkcji przemysłowej zbóż i roślin oleistych od środków chemicznych, takich jak pestycydy i nawozy syntetyczne. Badania mają charakter interdyscyplinarny i są prowadzone we współpracy z producentami i przedstawicielami rządu Kanady. Zespół prof. M. Lucotte zajmuje się kwestiami zachowania podstawowych funkcji gleby, utrzymania dobrej jakości wody na obszarach rolniczych i długoterminowej rentowności upraw. Dzięki tym badaniom opracowali dynamiczne modele społeczno- ekonomiczno- środowiskowe w celu sprawdzenia możliwości przyjęcia na szeroką skalę zrównoważonych praktyk alternatywnych, takich jak permakultura, zarówno w Quebecu, jak i na całym świecie.

 

  • Reaktywność glebowej materii organicznej

Badania opierają się na synergii dwóch uzupełniających się osi: 1) „pionowej" mającej na celu zrozumienie reaktywności geochemicznej określonych związków organicznych w kontrastujących środowiskach, takich jak związki humusowe czy cukry oraz 2) „inne" przekrojowe stosowanie wiedzy biogeochemicznej do zrozumienia dynamiki złożonych problemów środowiskowych, takich jak narażenie populacji na działanie metali ciężkich, produkcja gazów cieplarnianych w zaburzonych środowiskach wodnych (wycinanie lasów, budowa zbiorników retencyjnych) lub średnioterminowe skutki stosowania herbicydów glifosatowych i ich wpływ na żyzność gleb rolniczych oraz jakość produkowanych zbóż. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona