logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Program uroczystości

 

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości
  • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego prof. dr hab. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studentów i Doktorantów oraz kół naukowych
  • Wręczenie Dyplomów Honorowych najlepszym absolwentom Wydziału roku akademickiego 2015/2016
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów
  • Gaude Mater Polonia
  • Wykład inauguracyjny „Puszcza Białowieska – czy ciągle puszcza pierwotna?” wygłosi dr hab. Andrzej Gębczyński
  • Gaudeamus igitur
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona