logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Patronacka klasa biologiczno-chemiczna powstanie od nowego roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Białymstoku. Patronat nad klasą objął Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB. Władze wydziału oraz szkoły podpisały dziś (20.04.2017) porozumienie w tej sprawie. Będzie ono realizowane od września 2017 r. i obejmie klasę I, czyli uczniów, którzy rozpoczną wówczas naukę w liceum.

Główny cel współpracy to pogłębienie wiedzy biologicznej i chemicznej uczniów oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia z biologii i chemii. Wsparcie zyska nie tylko młodzież, ale także nauczyciele z liceum, którzy będą mogli liczyć na pomoc akademików w realizacji założonego programu nauczania. Efektem patronatu ma być również integracja społeczności akademickiej i licealnej oraz ułatwienie uczniom wyboru ścieżki dalszego kształcenia. 

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku współpracuje z IV LO w Białymstoku od kilku lat. Organizujemy m.in. zajęcia laboratoryjne dla uczniów, zapraszamy ich na wykłady tematyczne. Dzisiejsze porozumienie to zwieńczenie tej współpracy. Dzięki patronatowi nad klasą biologiczno-chemiczną zacieśniamy nasze wzajemne relacje – mówiła podczas spotkania z uczniami szkoły, jej nauczycielami i dziennikarzami prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

Uczniowie z klasy biologiczno-chemicznej będą mogli m.in. korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego Instytutu Biologii i Instytutu Chemii UwB, uczestniczyć w wybranych zajęciach wspólnie z żakami, czy korzystać z konsultacji z kadrą naukowo-dydaktyczną, studentami oraz doktorantami Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Będą mogli włączyć się w działalność funkcjonujących na wydziale kół naukowych i będą mieli pierwszeństwo w rezerwacji miejsc na organizowane na wydziale konferencje, warsztaty czy pokazy popularyzujące naukę. Naukowcy będą też prowadzić zajęcia z uczniami w szkole.  

Każdy uczeń klasy objętej patronatem, który weźmie udział w pełnym cyklu zajęć, kończąc szkołę otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie klasy pod patronatem Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB. Najlepsi licealiści będą mogli uczestniczyć w zajęciach terenowych, prowadzonych przez pracowników wydziału w należącej do UwB Terenowej Stacji Doświadczalnej w Gugnach. Te zajęcia będą odbywały się w okresie wakacyjnym po ukończeniu drugiej klasy.
 

fot. A. Mierzyńska

 

fot. A. Mierzyńska

 

fot. A. Mierzyńska

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona