logo_smalluwb_img_mobileszukaj

OGŁOSZENIE

 

Dnia 21.03.2016r.

w holu Instytutu Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

w godzinach 11.00 – 12:30 odbędą się wybory uzupełniające na

Przedstawiciela Samorządu Studenckiego

Do Kolegium Elektorów Wydziału Biologiczno-Chemicznego (1 mandat)

oraz wybory

Przedstawicieli studentów do Rady Wydziału (14 mandatów)

 

Zgłoszenie kandydata powinno być złożone nie później niż na 2 dni przed dniem wyborów

i musi zawierać:

Imię i nazwisko, rok studiów i numer indeksu kandydata.

Zgłoszenia wysyłamy na adres mailowy wrssbch@gmail.com w treści wiadomości wpisując:

Wybory + o jaki mandat dana osoba się ubiega

(można startować w obu wyborach jednocześnie, należy o tym poinformować w tytule wiadomości)

 

Wydziałowa Studencka Komisja Wyborcza

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona