logo_smalluwb_img_mobileszukaj

DNI MÓZGU to impreza popularyzująca wiedzę o wciąż jeszcze tajemniczym działaniu naszego najbardziej skomplikowanego narządu, która co roku odbywa się w wielu miastach Polski. Znakomici wykładowcy będą mówili o ciekawych i ważnych zagadnieniach. Będzie można zobaczyć neurony pod mikroskopem, zrobić komputerowe testy pamięci i uwagi i spróbować gier usprawniających umysł.
Kolejne trzy popołudnia (21, 22 i 23 lipca) przybliżą Państwu sekrety mózgu. Zachęcamy do przybycia wraz z całą rodziną. Każdy z pewnością znajdzie dla siebie coś ciekawego.

Program Wakacyjnych Dni Mózgu w Mikołajkach
21-23.07.2015, godz. 16.00

21.07.2015
Prof. Ewa J. Godzińska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, Warszawa)
Dlaczego kot mruczy, czyli jak zrozumieć kota i wejść w jego skórę
Koty towarzyszą nam już od tysiącleci, pomagają, bawią, fascynują. Kocie zachowania wciąż jeszcze kryją w sobie jednak wiele tajemnic. W rozwikływaniu kocich sekretów bardzo pomocna jest etologia, nauka o zachowaniu i jego uwarunkowaniach przyczynowych oddziałujących w różnej skali czasowej: „tu i teraz” , podczas rozwoju zwierzęcia od chwili jego urodzin aż po starość i podczas ewolucji całego gatunku. Podczas wykładu będzie między innymi mowa o tym, czym różni się świat postrzegany przez człowieka i przez kota, w jaki sposób koty porozumiewają się między sobą oraz z ludźmi, czy koty zaczynają obecnie pełnić rolę „zastępczych dzieci” oraz dlaczego nie da się kotu wyjaśnić, co to jest logarytm. 

22.07.2015
Mgr Aleksandra Anna Kołodziej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
Jak poprawić sprawność starzejącego się mózgu?
Kiedy przekroczymy pewien wiek, coraz trudniej uczyć się nowych rzeczy, nasze myślenie staje się wolniejsze, a spostrzeganie mniej trafne. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na bierne poddanie się mu, gdyż mamy wpływ na szybkość i jakość procesu starzenia się. Zarówno treningi umysłowe , jak również ćwiczenia fizyczne pomagają utrzymać prawidłowe i efektywne funkcjonowanie mózgu.
Czy trudniej skupić Ci się na wiadomościach, fabule książki, nie mówiąc już o streszczeniu ich koleżance następnego dnia? Co chwila zapominasz, gdzie położyłeś klucze, okulary czy dokumenty? 
Zdaje się, że nadszedł czas, by dowiedzieć się jak temu zaradzić!

22.07.2015
Dr Monika Liguz-Lęcznar (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, Warszawa)
Czy można naprawić mózg?
Nasz mózg nie jest niezmienny i jego struktura przez całe życie ulega przekształceniom (tzw. plastyczność mózgu). Dzięki temu, możemy dostosowywać swoje umiejętności do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. W czasie wykładu zostaną omówione różne rodzaje plastyczności układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem plastyczności kompensacyjnej, jako mechanizmu naprawy układu nerwowego po uszkodzeniach. Słuchacze dowiedzą się jak mózg radzi sobie z odbudowywaniem uszkodzonych funkcji i jak możemy te procesy wspomagać poprzez stymulację plastyczności neuronalnej.

23.07.2015
Prof. Anna Członkowska (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)
Stwardnienie rozsiane-kiedy choroba dręczy nasz mózg
Stwardnienie rozsiane jest chorobą o podłożu zapalnym, która doprowadza do uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego. Choroba najczęściej rozpoczyna się u młodych dorosłych. Charakteryzuje się występowaniem okresów zaostrzeń i samoistnej poprawy, ale z czasem może doprowadzic do upośledzenia funkcjonowania. Chociaż przyczyna powstawania zmian w układzie nerwowym nie jest w pełni poznana, nowe leki wpływające na układ immunologiczny mogą zwolnić i złagodzić jej przebieg.

23.07.2015
Prof. Andrzej Wróbel (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, Warszawa)
O świadomości wzrokowej
Podstawowym zadaniem zdrowego, ludzkiego mózgu jest zapewnienie przeżycia organizmu, a nie dokładne odwzorowanie świata zewnętrznego. Dla człowieka wężowaty kształt (oznaczający zagrożenie) wywołuje przede wszystkim reakcję ucieczki, a kolor dojrzałego owocu (oznaczający pokarm) – reakcję zbliżenia. Dopiero w dalszej kolejności następuje dokładne rozpoznanie tych bodźców i, w miarę potrzeby, analiza znaczenia bardziej skomplikowanego obrazu, np. węża podającego jabłko. Percepcje wytwarzane w trakcie analizy bodźców wzrokowych zależą od genetycznie uwarunkowanych połączeń między komórkami mózgu, oraz ich modyfikacji powstałych w trakcie doświadczenia wzrokowego. Zasadniczą część odbieranej informacji zmysłowej sieć neuronalna mózgu wykorzystuje w procesach automatycznych (rozpoznanie widzianych wcześniej obiektów itp.) lub całkowicie pomija w procesie szybkiej selekcji (głównie w wyniku wewnętrznych mechanizmów hamowania). Z tego powodu nasze percepcje reprezentują subiektywną pochodną rzeczywistości uwarunkowaną potrzebą przeżycia organizmu a nie "prawdziwym" obrazem otoczenia. Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawowe fakty z fizjologii układu wzrokowego w świetle aktualnych hipotez świadomej percepcji.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona