logo_smalluwb_img_mobileszukaj

21 marca 2018 r. w Instytucie Chemii odbyła się uroczystość zakończenia V Podlaskiego Konkursu Chemicznego. Konkurs odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB profesor Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego. Tegoroczna edycja konkursu rozpoczęła się w 150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie i była dedykowana naszej noblistce.

W etapie szkolnym konkursu w grudniu 2017 r. wzięło udział ponad 300 uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Do etapu głównego V PKCh, który odbył się w Instytucie Chemii 12 lutego br. zostało dopuszczonych 68 uczniów. Komitet Organizacyjny konkursu po sprawdzeniu prac postanowił, że siedmiu uczniów, którzy najlepiej rozwiązali zadania, otrzyma tytuł laureata, a kolejnych siedmiu będzie wyróżnionych.

Uroczystość zakończenia V Podlaskiego Konkursu Chemicznego uświetnił wykład profesora Krzysztofa Winklera W ŚWIECIE POLIMERÓW PRZEWODZĄCYCH.

 

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona