logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studenci studiów II stopnia Wydziału Biologiczno-Chemicznego

 

Od roku akademickiego 2018/2019 istnieje możliwość nabycia bezpłatnie kwalifikacji pedagogicznych dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych Uniwersytetu w Białymstoku. Kwalifikacje pedagogiczne są ofertą przedmiotów z bloku nadobowiązkowego i ich opis będzie zawarty w suplemencie dyplomu ukończenia studiów magisterskich. Nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania biologii lub chemii w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych.

Zajęcia trwają 3 semestry, łącznie 430 godz., w tym 150 godz. praktyk w szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) i realizowane się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Instytucie Biologii / Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

Rejestracja studentów zainteresowanych nabyciem kwalifikacji pedagogicznych odbywać się będzie drogą elektroniczną w dniach od 29.09.2018 r. do 5.10.2018 r.

Rekrutację prowadzi Centrum Edukacji Ustawicznej UwB.

PLAN KURSU

W razie pytań proszę o kontakt:

Studenci biologii – dr Alina Stankiewicz (salina@uwb.edu.pl, tel. (85) 738-84-34)

Studenci chemii - dr Izabela Dobrzyńska (izadob@uwb.edu.pl, tel. (85) 738-80-66), dr Monika Wysocka-Żołopa (monia@uwb.edu.pl, tel. (85) 738-80-81)

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona