logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Trzech laureatów z naszego Wydziału otrzyma wsparcie finansowe w kwocie około 144 tys. złotych w ramach konkursu MINIATURA 2. W Instytucie Biologii dr Magdalena Świsłocka będzie wykonywała badania, pt. „Molekularne testy diagnostyczne do identyfikacji gatunków pasożytów wewnętrznych łosia (Alces alces)”, a dr Aleksandra M. Staszak zrealizuje zadania, pt. „Zmiany w proteomie nasion podczas kiełkowania w odpowiedzi na zanieczyszczenia jonami ołowiu”. W Instytucie Chemii, dr Emilia Grądzka planuje badania wstępne pt. „Polimery tworzone z udziałem fulerenów oraz metali przejściowych jako sorbenty wodoru”.

Gratulujemy!

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona