logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które odbędzie się 28 maja 2018 r. (poniedziałek), o godz. 11.00, w auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Ciołkowskiego 1 M. Podczas spotkania zostanie przedstawiona nowa Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 W spotkaniu wezmą udział:

1. Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
2. Michał Pietras, Dyrektor ds. Działalności Programowej
3. Dr Tomasz Poprawka, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej
4. Dr Beata Frączak, Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów
5. Dr inż. Dariusz Łukaszewski, Koordynator Programu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest niezależna, pozarządową organizacją typu non profit, wspierającą finansowo naukę w Polsce ze źródeł pozabudżetowych. Fundacja wspomaga wybitnych naukowców i zespoły badawcze oraz uczestniczy w finansowaniu innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych.
Fundacja oferuje nagrody, stypendia i subsydia dla naukowców w każdym wieku, na każdym etapie kariery, niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona