logo_smalluwb_img_mobileszukaj

SPOTKANIA Z FLORĄ

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Białegostoku i okolic

Botanicy z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku postanowili urozmaicić, i mamy nadzieję również uprzyjemnić, szary i często przygnębiający w naszym klimacie  okres zimowy. W oczekiwaniu na kolejną wiosnę proponujemy Państwu cykl wykładów i warsztatów  z zakresu szeroko pojętej botaniki pod hasłem  SPOTKANIA Z FLORĄ. Na spotkaniach pragniemy w sposób przystępny dla odbiorcy w każdym wieku zaprezentować niezwykłą różnorodność świata roślin.

SPOTKANIA Z FLORĄ  


Harmonogram:
23.01.2016. godz. 11.00. Fascynujący świat storczyków
– prof. dr hab. Emilia Brzosko, wykład, celem wykładu jest zaprezentowanie bogactwa najliczniejszej i najbardziej różnorodnej grupy roślin okrytonasiennych oraz interesujących aspektów z ich życia, m.in. niezwykłych relacji z zapylaczami, polegających na nagradzaniu lub oszukiwaniu zapylaczy. 
23.01.2016. godz. 12.30. Fascynujący świat storczyków – dr Izabela Tałałaj, warsztaty, których celem jest zapoznanie uczestników z florą storczyków krajowych i ich zagrożeniami oraz pokazanie jakimi metodami naukowcy badają biologię i ekologię storczyków.

30.01.2016. godz. 11.00. Jak powstaje torf? – dr Danuta Drzymulska, wykład, którego celem jest przybliżenie procesów torfotwórczych, dzięki którym powstają dość rozpowszechnione w naszym regionie torfowiska, zaprezentowanie roślin występujących w tych układach i omówienie ich roli w powstawaniu torfu. 

6.02.2016. godz. 11.00. Porosty jako biowskaźniki zanieczyszczenia powietrza – dr Anna Matwiejuk, wykład, celem wykładu jest prezentacja porostów jako szczególnej grupy organizmów oraz ich wykorzystania jako rejestratorów zmian w środowisku.

13.02.2016. godz. 11.00. Badania botaniczne w poznawaniu przeszłości człowieka – dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, wykład, celem wykładu jest przedstawienie metod z dziedziny paleobotaniki, wykorzystywanych w rekonstrukcji zależności człowiek-środowisko w prehistorii.

20.02.2016. godz. 11.00. Ziarno prawdy czyli wszystko o analizie pyłkowej - mgr Marta Szal, mgr Magdalena Fiłoc, warsztaty. Zajęcia poświęcone są omówieniu metody analizy pyłkowej - uniwersalnego narzędzia badawczego wykorzystywanego m.in. w badaniach paleobotanicznych, geologicznych, paleoklimatycznych ale również w archeologii, kryminalistyce i w badaniach jakości produktów pszczelich (m.in. identyfikacja odmiany miodu poprzez określenie udziałów pyłku przewodniego). Warsztaty umożliwią zapoznawanie się z techniką wykonywania preparatów mikroskopowych i procedurą metody badawczej jaką jest analiza pyłkowa.

27.02.2016. godz. 11.00. Obcy są wśród nas – inwazje roślin zagrożeniem dla bioróżnorodności – mgr Paweł Mirski, mgr Edyta Jermakowicz, wykład, celem wykładu jest omówienie inwazyjnych gatunków roślin oraz zagrożeń ekologicznych, społecznych i ekonomicznych będących konsekwencją ich nadmiernego rozprzestrzeniania. Na wykładzie można się dowiedzieć jakie gatunki są najgroźniejsze i dlaczego, skąd i jak przywędrowały gatunki obce, dlaczego odnoszą duży sukces, a także na ile skuteczne są metody walki z nimi.


Miejsce spotkań: 
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J
Wykłady – Instytut Biologii, sala 2058 (I p.)
Warsztaty – Instytut Biologii, sala 3013 i 3021 (II p.)

Liczba osób na wykładach – 100
Liczba osób na warsztatach - 20

Osoba do kontaktów w sprawie zgłoszeń: mgr Beata Ostrowiecka, b.ostrowiecka@uwb.edu.pl, tel. 85 738 84 30
Osoba do kontaktów w sprawach merytorycznych: prof. dr hab. Emilia Brzosko, emilka@uwb.edu.pl, tel. 85 738 84 24

 

 

CDN…

 

SPACERY Z FLORĄ

Wiosną przewidujemy kontynuację SPOTKAŃ Z FLORĄ w postaci SPACERÓW Z FLORĄ.  Obfitość terenów zielonych w granicach Białegostoku sprzyja spędzaniu czasu blisko natury. Wielu mieszkańców naszego miasta korzysta z tej możliwości, szczególnie wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia i cieszy zmysły …. Państwa spacery mogą stać się jeszcze atrakcyjniejsze. Wiosną proponujemy połączyć przyjemne z pożytecznym.  Botanicy z Instytutu Biologii UwB zaproszą mieszkańców Białegostoku na wiosenne spacery, w czasie których można będzie poznać rośliny występujące w naszym najbliższym otoczeniu. Botanicy będą opowiadać o życiu roślin oraz możliwościach ich wykorzystania.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona