logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Białegostoku i okolic

Botanicy z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku postanowili urozmaicić, i mamy nadzieję również uprzyjemnić, szary i często przygnębiający w naszym klimacie  okres zimowy. W oczekiwaniu na kolejną wiosnę proponujemy Państwu cykl wykładów i warsztatów  z zakresu szeroko pojętej botaniki pod hasłem  SPOTKANIA Z FLORĄ. Na spotkaniach pragniemy w sposób przystępny dla odbiorcy w każdym wieku zaprezentować niezwykłą różnorodność świata roślin.

Miejsce spotkań:

Wykłady – Instytut Biologii, sala 2058 (I p.)

Warsztaty – Instytut Biologii, sala 3013 i 3021 (II p.)

Liczba osób na wykładach – 100

Liczba osób na warsztatach - 15

Osoba do kontaktów w sprawie zgłoszeń: mgr Beata Ostrowiecka, b.ostrowiecka@uwb.edu.pl, tel. 85 738 84 30

Osoba do kontaktów w sprawach merytorycznych: prof. dr hab. Emilia Brzosko, emilka@uwb.edu.pl, tel. 85 738 84 24

Harmonogram spotkań:

26.01.2018, godz. 10.00. Fascynujący świat storczyków – prof. dr hab. Emilia Brzosko; wykład; celem wykładu jest zaprezentowanie bogactwa najliczniejszej i najbardziej różnorodnej grupy roślin okrytonasiennych oraz interesujących aspektów z ich życia, m.in. niezwykłych relacji z zapylaczami, polegających na nagradzaniu lub oszukiwaniu zapylaczy.

02.02.2018, godz. 10.00. Obcy są wśród nas – inwazje roślin zagrożeniem dla bioróżnorodności - dr Paweł Mirski; warsztaty; celem zajęć jest omówienie inwazyjnych gatunków roślin oraz zagrożeń ekologicznych, społecznych i ekonomicznych będących konsekwencją ich nadmiernego rozprzestrzeniania. Na warsztatach można się dowiedzieć jakie gatunki są najgroźniejsze i dlaczego, skąd i jak przywędrowały gatunki obce, dlaczego odnoszą duży sukces, a także na ile skuteczne są metody walki z nimi.

09.02.2018, godz. 10.00. Tajemnice porostów - małych organizmów o niezwykłych właściwościach - dr Anna Matwiejuk; wykład; na wykładzie zostanie przedstawiona charakterystyka porostów, organizmów powstałych w wyniku mutualistycznego związku pomiędzy komponentem grzybowym a samożywnym komponentem zielonym reprezentowanym przez zielenice lub sinice oraz ich rola w przyrodzie (utrzymanie równowagi w biocenozie, pokarm i schronienie dla wielu zwierząt, zasiedlanie miejsc niedostępnych dla innych organizmów, wietrzenie skał) i znaczenie dla człowieka (właściwości lecznicze, bioindykatory, datowanie wieku skał).

16.02.2018, godz. 10.00. Izolacja DNA od kuchni – mgr Agnieszka Bona; warsztaty; DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) zawiera informacje dotyczące budowy i funkcjonowania żywych organizmów. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić izolację DNA z warzyw i owoców z wykorzystaniem prostych technik i materiałów dostępnych w domowej kuchni. Każdy przekona się na własne oczy, że DNA jest obecne w różnych zjadanych przez nas produktach roślinnych.

23.02.2018, godz. 10.00. Świat roślin widziany pod mikroskopem - dr Marta Szal, mgr Magdalena Fiłoc; warsztaty; zajęcia poświęcone są omówieniu metody analizy pyłkowej - uniwersalnego narzędzia badawczego wykorzystywanego m.in. w badaniach paleobotanicznych, geologicznych, paleoklimatycznych, ale również w archeologii, kryminalistyce i w badaniach jakości produktów pszczelich (m.in. identyfikacja odmiany miodu poprzez określenie udziału pyłku przewodniego). Uczestnicy będą mogli się zapoznać z omawianymi możliwościami wykorzystania analizy pyłkowej poprzez samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych i przeprowadzenie ich analizy pod mikroskopem.

02.03.2018, godz. 10.00.O mchach torfowcach – od rośliny do torfu - dr hab. Danuta Drzymulska; wykład, który przybliży intersującą grupę mchów – torfowce: gdzie występują, jakie są ich cechy charakterystyczne oraz w jaki sposób tworzą one torf. Uczestnicy poznają też szerokie zastosowanie torfu w gospodarce, życiu codziennym i nauce.

09.03.2018, godz. 10.00.Łagiewka pyłkowa: komórka roślinna przeznaczona do transportu męskich gamet – dr Joanna Leśniewska; warsztaty; celem warsztatów będzie samodzielne przygotowanie przez uczestników hodowli łagiewek pyłkowych i obserwacja wzrostu tych wyspecjalizowanych komórek.Wstępnie zostaną omówione takie zagadnienia jak: żywotność pyłku, warunki konieczne do kiełkowania pyłku in vivo i in vitro, metabolizm kiełkującego ziarna pyłku oraz szczegóły budowy łagiewki pyłkowej.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona