logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Uniwersytet w Białymstoku od 3 lat jest członkiem Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego-BSRUN (The Baltic Sea Region University Network). Sieć ta powstała w 2000 r., a obecnie zrzesza 26 uniwersytetów z Białorusi, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski i Rosji. 
 
Celem BSRUN jest rozwijanie długoterminowej, stabilnej, wzajemnie korzystnej współpracy poprzez:
1) wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania, zarządzania i administracji uniwersytetu;
2) opracowanie platformy dla nowych pomysłów, projektów i działań;
3) ułatwianie i promowanie kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń;
4) wzmocnienie współpracy z sieciami i stowarzyszeniami uzgodnionymi osobno.

 
Obecnie BSRUN daje dużo nowych możliwości. Przykładem może być szereg corocznie organizowanych konferencji, stwarzających szanse rozwoju uczelni, jak i jej pracowników. Dodatkowo w ramach uczestnictwa w sieci Uczelnia może również poszerzać kontakty naukowe oraz uczestniczyć w projektach. 
 
Zachęcamy naszych pracowników do korzystania z możliwości współpracy w ramach Sieci.
 

Szczegółowe informacje na temat działania Sieci oraz oferty dla jej 
członków można uzyskać na stronach: www.bsrun.org
https://www.facebook.com/bsrunsecretariat/ oraz u Pana mgr Piotra 
Białasa w Dziale Współpracy Międzynarodowej UwB. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona