logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe z udziałem władz Wydziału Biologii, Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 6 marca 2017 r. w Auli im. Prof. A. Myrchy w Instytucie Biologii (s. 2003), rozpoczęcie godz. 11:30. Celem spotkania jest dyskusja na temat przystąpienia do wspólnych projektów naukowych oraz podpisanie umowy o współpracy.


Program:

Obrady Instytut Biologii, Aula im. Prof. A. Myrchy,

11:30 - 11:35   Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB, otwarcie seminarium, powitanie gości

11:35 – 11:50   Dr hab. Piotr Zieliński, Prodziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB: „Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB – kim jesteśmy? ”

11:50 – 12:10   Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, Dziekan Wydziału Biologii UW wraz z zespołem dziekańskim: „Główne kierunki badań i kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”

12:10 – 12:30   Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Dziekan Wydziału Chemii UW wraz z zespołem dziekańskim: „Główne kierunki badań i kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

12:30 – 12:50   Prof. dr hab. Ewa Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW: „Współdziałanie biologów i chemików we wspólnej przestrzeni badawczej, czyli co oferuje Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”

12:50 – 13:10   Dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB: „Tematyka badawcza Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB”

13:10 – 13:30   Dr Agnieszka Wilczewska: „Tematyka badawcza Instytutu Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB”

13:30 – 14:00   Podpisanie umowy pomiędzy Wydziałem Biologiczno-Chemicznym UwB a Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (Kampus UwB)

15:15 – 17:00   Zwiedzanie Kampusu UwB (Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, zakłady i laboratoria Wydziału)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona