logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu Kryminalne zagadki Kampusu UwB.

Biorą w nich udział uczniowie szkół średnich z Białegostoku i województwa podlaskiego.

Zajęcia polegają na identyfikacji i analizie zebranych materiałów dowodowych podczas oględzin miejsca zdarzenia.

Nasi młodzi detektywi są coraz bliżej rozwikłania zagadki.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia są realizowane w ramach dwóch niekonwencjonalnych modułów obejmujących sposoby i metody rozbudzania ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z Wydziału Biologiczno-Chemicznego i Wydziału Prawa UwB. Uczniowie będą korzystać z laboratoriów biologicznych i chemicznych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukową i badawczą. Tematyka i metody oraz techniki dydaktyczne zastosowane na zajęciach z uczniami przyczynią się do wytrącenia ich ze szkolnej rutyny, rozbudzenia ich ciekawości, kreatywności oraz chęci pogłębienia wiedzy i doskonalenia się.

 

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona